POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti informira vas o podacima koje o vama prikupljamo, kako ih koristimo i s kime ih dijelimo. Za nas je vrlo važno da pročitate sljedeću Obavijest o zaštiti privatnosti kako biste bili informirani o obradi vaših osobnih podataka i svojim pravima pod primjenjivom zaštitom podataka.

1. DEFINICIJE

2. O AMARILIS J.D.O.O.

3. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

3.1. OPĆI UPIT PREKO E-MAILA

3.2. POKRENULI STE KOMUNIKACIJU SA NAMA PREKO PROFILA DRUŠTVENIH MREŽA

3.3. KADA PREGLEDAVATE NAŠU WEB STRANICU

3.4. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

4. S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

6.VAŠA PRAVA

6.1. PRAVO PRIGOVORA NA KORIŠTENJE VAŠIH PODATAKA

6.2. KAKO OSTVARITI PRAVA

6.3. PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE NADZORNOM TIJELU

7. PROMJENE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

1. DEFINICIJE

Amarilis j.d.o.o. ili MI odnosi se na tvrtku Amarilis j.d.o.o. Hrvatska, Varaždinska 51, HR-21000 Split, OIB 07339312028

GDPR – Opća uredba EU o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i ukidanja Direktive 95/46 / EZ).

USLUGE označava kupnja i prodaja proizvoda koje nudi Amarilis j.d.o.o.

OSOBNI PODACI / OSOBNE INFORMACIJE znači bilo koji podatak koji se odnosi na identificiranu ili prepoznatljivu živuću osobu.

VODITELJ OBRADE znači fizička ili pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, a ta je osoba odgovorna za obradu takvih osobnih podataka u skladu s GDPR-om i ostalim primjenjivim europskim zakonima i zakonima država članica o zaštiti osobnih podataka.

IZVRŠITELJ OBRADE se odnosi na fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade.

POD-IZVRŠITELJ OBRADE se odnosi na fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade, kako je navedeno u ugovoru i u skladu s našim uputama.

VI se odnosi na fizičku osobu, čije osobne podatke prikuplja i obrađuje Amarilis j.d.o.o..

2. O AMARILIS J.D.O.O.

Mi AMARILIS J.D.O.O., Hrvatska, Varaždinska 51, HR-21000 Split, OIB 07339312028, biti ćemo odgovorni kao Voditelj obrade za sve osobne podatke koje nam dostavite u vezi s ponudom naših Usluga.

AMARILIS J.D.O.O nudi prodaju proizvoda. Dok pružamo Usluge našim kupcima i obrađujemo osobne podatke, ponašamo se kao Voditelj obrade.

Djelujemo kao Voditelj obrade u situacijama kada obrađujemo osobne podatke u svoje svrhe i na način opisan u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Kontakt detalji:

AMARILIS J.D.O.O

Varaždinska 51

21000 Split

Hrvatska

ili

E-mail: cvjecarnicailaria@gmail.com

Telefon: +385 98 513 235

3. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, prikupiti ćemo samo osnovne podatke nužne da bi
se realizirala ponuda naših Usluga ili u vezi s našim poslovnim odnosom. U slučaju
realizacije poslovne suradnje i poslovnog odnosa, također ćemo prikupljati podatke
povezane s poslovanjem, a koji podaci mogu sadržavati informacije o kupnji,
uslugama i drugim poslovnim aktivnostima, povratne informacije i bilo koje druge
informacije koje nam možete pružiti, a koje informacije su nužne da bi se poslovni
odnos realizirao.
Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od vas ili neizravno iz jednog od
sljedećih razloga:
1. Opći upit putem e-maila;
2. Inicirali ste komunikaciju s nama putem profila društvenih mreža;
3. Kada pregledavate našu web stranicu – usluga treće strane (tj. Google Analytics);
4. Pretplata na newsletter
5. Iz drugih izvora (npr. javne baze podataka, platforme društvenih medija, od
marketinških partnera, ljudi s kojima ste povezani na platformama društvenih mreža,
javnim forumima i ostalim trećim stranama).
Osobne podatke prikupljamo ovisno o gore spomenutoj specifičnoj situaciji.
Prikupljamo jedino nužne podatke.

3.1. Općeniti upit putem e-maila - kada nas kontaktirate s pitanjem o našim uslugama i kada tražite nove poslovne mogućnosti

Osobni podaci koje prikupljamo: ime, e-mail, telefonski broj, država i srodni podaci
poput naziva vaše tvrtke, poslovne uloge, telefonskog broja.
Pravni temelj za prikupljanje podataka: izvršavanje ugovora (GDPR članak 6.1. (B),
legitimni interes prema GDPR članku 6.1. (F) u smislu pružanja naših Usluga vama.

3.2. Inicirali ste komunikaciju s nama putem profila društvenih mreža

Osobni podaci koje prikupljamo: ime, e-mail, telefonski broj.
Pravni temelj za prikupljanje podataka: suglasnost (članak 6.1. (A) GDPR-a, legitimni
interes prema članku 6.1. (F) GDPR-a.
Vremensko razdoblje čuvanja podataka: u slučaju da nas niste angažirali za neku od
naših Usluga, podatke ćemo čuvati na temelju legitimnih interesa sve dok ne uložite prigovor na obradu vaših osobnih podataka u tu svrhu ili, u slučaju da ste dali
suglasnost dok ne povučete svoj pristanak.

Amarilis j.d.o.o. ima profile/stranice na sljedećim društvenim mrežama:
Instagram:
@cvjecarnicailaria
Facebook:
Cvjećarnica Ilaria Split

3.3. Kada pregledavate našu web stranicu - usluga treće strane(i.e. Google Analytics)

Osobni podaci koje prikupljamo: obično prikupljamo IP adrese, vrstu preglednika,
stranice koje ste posjetili i redoslijed kojim ste ih posjetili, kao i jeste li novi ili ponovni
posjetitelj. Ovi se podaci obrađuju samo na način koji nikoga ne identificira, već nam
pomažu u održavanju i poboljšanju naše web stranice i poslovanja.
Pravni temelj za prikupljanje podataka: suglasnost (članak 6.1. (A) GDPR-a, legitimni
interes prema članku 6.1. (F) GDPR-a.
Vremensko razdoblje čuvanja podataka: dok se ne usprotivite obradi vaših osobnih
podataka u tu svrhu i dok ne povučete svoj pristanak.

3.4. Linkovi na druge web stranice

Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Molimo vas da
uzmete u obzir kako AMARILIS J.D.O.O. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o
privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Obavijest o zaštiti
privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na web stranici cvjecarnicailaria.com website.

4. S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo podijeliti sa:
– trećim stranama kao Pod-Izvršiteljima obrade, ako je to potrebno ili je to
dopušteno primjenjivim zakonom;
– trećim stranama kao Pod-Izvršiteljima radi pružanja specifičnih
funkcionalnosti poput ciljanog marketinga i drugih alata potrebnih za pružanje
naših Usluga (primjerice Google Analytics);
– trećim stranama koje su zakonski ovlaštene za obradu kreditnih odluka,
sprečavanje prijevara i progon dužnika; i
– trećim stranama koje su zakonski ovlaštene zatražiti pristup i dijeljenje vaših
osobnih podataka u svrhu kaznenog postupka ili zbog prijetnji javnoj sigurnosti.
Inače, nijedna treća strana neće imati pristup vašim osobnim podacima osim ako za
to postoji zakonski zahtjev ili ako nam za to date dopuštenje.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Uzimajući u obzir gore spomenuto, vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim
stranama koje se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora, međutim, svi
prijenosi osobnih podataka obavljaju se u skladu s EU GDPR standardima zaštite
podataka.

6. VAŠA PRAVA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU imate pravo na:
– Pravo na informiranje o prikupljanju i korištenju vaših osobnih podataka ključni je
zahtjev transparentnosti prema GDPR-u;
– Pravo pristupa osobnim podacima, što znači zatražiti kopiju vaših osobnih
podataka koje imamo o vama;
– Pravo na ispravak vaših osobnih podataka ako su podaci nepotpuni ili netočni;
– Pravo na brisanje (pravo na zaborav) kada vaši osobni podaci više nisu potrebni
ili kada su se vaši osobni podaci koristili nezakonito, u skladu s vašim zahtjevom za
brisanje;
– Pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim okolnostima
kao alternativu pravu na brisanje vaših osobnih podataka;
– Pravo na prenosivost podataka znači da vaše osobne podatke možemo dobiti i
ponovno koristiti u vlastite svrhe;
– Pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na način koji će nas
zaustaviti ili spriječiti u obradi vaših osobnih podataka u skladu s našim legitimnim
interesom, npr. za potrebe izravnog marketinga;
– Prava u vezi s automatiziranim donošenjem odluka i profiliranjem; i
– Pravo na podnošenje žalbe nacionalnom tijelu za zaštitu podataka.
Gore navedena prava možete ostvariti u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti
podataka i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

6.1. PRAVO PRIGOVORA NA KORIŠTENJE VAŠIH PODATAKA

Imate pravo na prigovor, tj. pravo zaustaviti ili spriječiti organizaciju da koristi vaše
podatke u određenim okolnostima, a možda nećemo morati prestati obrađivati vaše
osobne podatke ako vam damo jake i legitimne razloge da nastavimo koristiti vaše
podatke.
Protiv obrade možete se usprotiviti samo kada koristimo vaše podatke:
– Za naše legitimne interese; i
– Za izravne marketinške svrhe.
U slučajevima kada se na pravni temelj za obradu vaših podataka pozivamo na
legitimni interes, u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor protiv takve obrade. U
tom slučaju, dužni smo vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za
obradu podataka na našoj ili trećoj strani, koji nadilaze vaše interese, prava ili
slobode, ili (2) da je obrada podataka potrebna da uspostavimo, izvršavamo ili
branimo pravne zahtjeve.
S druge strane, u slučaju izravnog marketinga, ne možemo odbiti vaš prigovor i
prestat ćemo koristiti vaše podatke u svrhe izravnog marketinga. To pravo možete
ostvariti pomoću odjave s pretplate.

6.2. KAKO OSTVARITI PRAVA

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s načinom na koji postupamo s vašim
osobnim podacima ili želite podnijeti žalbu na način na koji smo postupali s vašim osobnim podacima, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka
slanjem e-pošte na:
cvjecarnicailaria@gmail.com

6.3. PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE NADZORNOM TIJELU

Ako smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako se vaše uobičajeno prebivalište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja nalazi u drugoj državi članici EU-a ili ako smatrate da su vaša prava povrijeđena u drugoj državi članici EU-a, u bilo
kojem slučaju, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu države te zemlje.

7. PROMJENE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Posljednje ažuriranje ove Obavijesti o zaštiti privatnosti bilo je u listopadu 2022. S vremena na vrijeme možda ćete poželjeti provjeriti je li se ova Obavijest o zaštiti
privatnosti promijenila ili izmijenila u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s vašom privatnošću, ili želite povući svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka ili ostvariti neka od svojih prava koja
proizlaze iz ove Obavijesti, to možete učiniti u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte na adresu:
cvjecarnicailaria@gmail.com

Kontakt

adresa

Ramska ulica 2 (ulaz s Hercegovačke ulice) 21000, Split

kontakt

+385 98 513 235 (poziv/sms/whatsapp)

kontakt

+385 99 5959 869 (for contact in English via whatsapp or telegram)

e-mail

cvjecarnicailaria@gmail.com

Ljubitelj ste cvijeća i cvjetnih dekoracija? Zapratite nas na društvenim mrežama 😊

Ako nije ništa od navedenog, stavite bilo koji izbor. 🙂